Przegląd rosyjskich kursów e-learningowych

Przegląd rosyjskich kursów e-learningowych

Jeśli jeszcze nie braliście udziału w żadnym kursie internetowym po rosyjsku, to koniecznie zwróćcie uwagę na strony oferujące takie kursy. Pomimo tego, że są całkowicie bezpłatne, to są opracowane w bardzo profesjonalny sposób, niektóre z nich przewidują prace domowe oraz testy i umożliwiają otrzymanie certyfikatu. Uczestnicząc z nich nie tylko trenujemy umiejętność rozumienia ze słuchu, ale również możemy pogłębić swoją wiedzę z wybranej dziedziny. Dzisiaj chciałabym przedstawić subiektywny przegląd ciekawych kursów po rosyjsku. Zachęcam jednak do przejrzenia wszystkich kursów oferowanych przez poniższe strony, ponieważ ich zakres tematyczny jest tak szeroki, że na pewno każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.1. Универсариум - znajdziemy tam bardzo szeroką ofertę świetnych kursów


  • Лексикология русского языка - będzie to świetna propozycja dla studentów filologii rosyjskiej. Kurs prowadzony jest przez wykładowców ТГПУ (Тульский государственный педагогический университет) им. Л.Н.Толстого. 
  • Современный русский литературный язык - kolejna propozycja od ТГПУ. W czasie kursu omawianych jest wiele ciekawych zagadnień (m.in. wymowa, akcent, słowotwórstwo).
  • Воспитание креативности в семье - kurs prowadzi Anatolij Gin - popularyzator metodyki TRIZ (Теория решения изобретательских задач). Cykl 25 wykładów skierowany jest do rodziców, którzy chcą rozwijać u swoich dzieci umiejętność kreatywnego myślenia. Może on jednak zainteresować również nauczycieli pracujących z dziećmi.  

Wszystkie powyższe kursy mają wkrótce się rozpocząć i są co jakiś czas wznawiane. Rejestracja na platformie universarium.org jest bardzo prosta. Panel studenta jest bardzo przejrzysty. Po przejściu wszystkich modułów, zaliczeniu testów i prac domowych oraz uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów możemy otrzymać imienny certyfikat w pdf (zakładka Мои сертификаты). Na certyfikacie znajduje się informacja o ilości zdobytych punktów numer umożliwiający sprawdzenie jego rzetelności. Niestety - nie znajdziemy na nim takich istotnych informacji, jak zakres tematyczny kursu oraz ilość godzin poświęconych na naukę. Tak wygląda certyfikat z mojego ulubionego kursu: 

2. Arzamas - znajdzimy tu kursy, które można oglądać bez rejestracji. Dotyczą one historii i kultury, a każdy kurs wspierany jest przez materiały dodatkowe. Nie są to może do końca kursy, które nazwiemy MOOC-ami, ale świetnie nadają się do słuchania (można pobrać tylko audio) i oglądania w wolnym czasie - np. przy sprzątaniu czy gotowaniu :) Na mojej liście do obejrzenia znajdują się:

3.Coursea - obecnie zajdziemy tam może już kilkadziesiąt kursów po rosyjsku - głównie z zakresu nauk ścisłych, ale znajdziemy też inne propozycje, np.:
Oprócz tego ciekawe kursy są organizowane także na stronie Instytutu Puszkina, ale niestety obecnie strona nie jest aktywna.
 
Кладоискатели (poziom B2+)

Кладоискатели (poziom B2+)

Taka tematyka pojawiła się na moich lekcjach kiedy jeszcze głośno było o  złotym pociągu. Temat nie jest już zbyt aktualny, ale słownictwo uważam za ciekawe i warte poznania. Akcenty zaznaczone są standardowo lub przez podkreślenie samogłoski w akcentowanej sylabie :)Najpierw zwróćmy uwagę na słowo, które znajduje się w nazwie tego wpisu: "Кладоиска́тели". Кто такой кладоискатель? Давайте посмотрим:
кладоискатель = искатель кладов


Если мы знаем, что  значит слово клад (skarb), то теперь уже всё ясно!
А вот другие примеры:

искатель зо́лота = золотоискатель (poszukiwacz złota)

искатель мета́лла = металлоискатель (wykrywacz metali)

искатель мин = миноискатель (wykrywacz min)


Teraz popatrzmy na listę czasowników i spróbujmy utworzyć odpowiednie rzeczowniki:
Глагол (что делать?)
Существительное (кто?)

муж. род
жен. род
искать
искатель
искательница
поджигать
...
...
мечтать
...
...
изобретать (wynajdywać, wymyślać)
...
(wynalazca)
...
предавать (zdradzać)
предать (zdradzić)
...
(zdrajca)
...


A teraz przeczytajmy tekst, zwracając uwagę na wyróżnione słowa: 


Артефакты под ногами

1. Жаль, что в большинстве музеев не рассказывается о том, как их фонды пополняются теми или иными экспонатами. Оказывается, ценные предметы попадают в музеи не только от археологов, учёных и коллекционеров. Довольно часто артефакты приносят обыкновенные граждане, случайно обнаружившие их во время прогулки, садовых или полевых работ.


2. Только в Великобритании сознательные граждане принесли в музеи, институты, полицейские участки 58 тысяч древних предметов, на́йденных буквально под ногами. Наиболее ценная находка археологов-любителей – сокровищница викингов с двадцатью серебряными браслетами.3. Гораздо более дешёвый, но не менее интересный раритет – римскую фигурку собаки IV века – нашёл на острове Уайт местный житель, охотник за сокровищами.

Он рассказал, что ходит на поиски сокровищ два раза в месяц и что собака – самая очаровательная его находка за 25 лет. И добавил, что чрезвычайно удивился, когда увидел римскую фигурку, поскольку десять лет назад уже проводил раскопки на том же месте и обнаружил только предметы железного века. Он предположил, что фигурка оказалась ближе к поверхности земли благодаря кроликам, вскопавшим край поля.

(źródło: http://www.vokrugsveta.com)


Словарь:
охотиться - 1. (на кого?) заниматься поисками, выслеживанием зверя, птицы с целью убить или поймать (охотиться на медведя); 2. (за кем? за чем?) заниматься поисками, преследованием кого-, чего-л. с целью поймать или уничтожить (охотиться за главарём банды)     
охотник (за чем?) - łowca  
охотник (до чего?) - miłośnik

фонд - zasoby   

иной = другой   

находка - znalezisko, odkrycie   

сокровище - skarb   

сокровищница - skarbnica   

раритет - rarytas, unikat   

охотник за сокровищами - łowca skarbów

очаровательный - uroczy, czarujący   
сознательный - świadomy  
железный век - epoka żelaza 
I jeszcze ćwiczenie - przetłumacz słowa i wyrażenia z nawiasów:

1.
Дед Василий нам здорово прошлым летом помог — вытащил из реки своим трактором целый сундук .......................... (ze skarbami). 
2.
Книги – главная ............................ (skarbnica) знаний. 
3.
Степан Петрович большой ............................. (miłośnik książek). Его на заводе прозва́ли “учителем”.
4.
Главный герой романа – ................................... (łowca przygód). 
5.
Это уже седьмой поджог и полиции, несмотря на все её усилия, не удалось поймать ...................... (podpalacza).
6.
Эти ...................................... (świadome poszukiwania) для́тся уже более десяти лет. 

Na koniec można obejrzeć filmik dotyczący złotego pociągu:


Слова и выражения: 
наци́ст - nazista 
наци́стский - nazistowski 
Тре́тий рейх - III Rzesza 
• стоимость - wartość 
• СМИ = Сре́дства ма́ссовой информа́ции 
• сли́ток - sztabka, bloczek (мн. ч. - сли́тки) 
• сделка - transakcja, interes, umowa 
• чиновник - urzędnik 
• груз - ładunek 
• торо́питься - śpieszyć się 
• ценные бумаги - papiery wartościowe 
• драгоце́нности - kosztowności 
• набо́р - zestaw


I ćwiczenie do filmu:


1.
О .................... (znalezisku) сообщили двое местных кладоискателей.

2.
Кладоискатели хотят получить десять процентов от .................... (wartości) клада.

3.
Кладоискатели предлагают властям .................... (transakcję).

4.
Такой .................... (ładunek), скорее всего, результат спешного бегства нацистов.

5.
.................... (kosztowności) Гитлера ищут по всей Европе уже десятилетия.Poniżej lekcja w pdf do pobrania:
https://drive.google.com/file/d/0Bz7RC1ASNkl9VjlTZDlSZ0xFeWc/view?usp=sharing


oraz  odpowiedzi:
https://drive.google.com/file/d/0Bz7RC1ASNkl9VkhKZWdSYmZ5cTg/view?usp=sharing 
Copyright © 2014 Zauroczenie rosyjskim , Blogger